Informatie

foto: Bob van Brunschot

Informatie:


De essentie van mediteren is in feite niets anders dan 'zitten' met je hele hebben en houwen, dit zitten, zitten!

Rustig, met een ontspannen open geest, in volledige overgave en aandacht, zitten met een rechte rug, je benen in de hele of halve lotus, lettend op je ademhaling. Dat is alles. 


We mediteren elke dinsdagavond van 19.45 - 21-30 uur.

De avond staat geheel in het teken van stilte en "dichter bij jezelf komen".

Er wordt op onze avonden dus vrijwel niet gepraat behalve na afloop bij het theedrinken mocht je daar behoefte aan hebben. Beginners kunnen begeleiding of les krijgen naar wens.


Onze groep bestaat al sinds 1975. Lange tijd hebben we een ruimte gehad bij de zusters in de Vughterstraat. Sinds vorige jaar hebben we deze lokatie aan de Hekellaan. Het is een sobere maar mooie stille ruimte.  In de winter zitten we rond de gaskachel, soms zelfs met een deken.


Naast de vaste dinsdagavond gaan we ook 1 weekend per jaar op meditatieweekend.


Programma: 25 min zazen zittend mediteren

                   10 min kinhin lopend mediteren

                   25 min zazen zittend mediteren

                   10 min kinhin lopend mediteren

                   15 min zazen lopend mediteren

                   5  min theeceremonie

                   5  min sutra zingen

                   afsluiting en mogelijkheid tot theedrinken en napraten


Lokatie :Hekellaan 4 gebouw achter de voormalige HBS.


Parkeren: Schuin aan de overkant is een parkeergarage.Je bent altijd welkom om een keer met ons mee te mediteren, voor een proefavond hoef je niets te betalen.

Je kunt ook na, bijvoorbeeld, de tweede meditatieronde weggaan mocht het niet bij je passen. Je bent geheel vrij.

Er is ook de mogelijkheid voor een introductiecursus van 3 keer je betaald hiervoor 15,00.


Lidmaatschap kost slechts 10,00 per maand. Dit bedrag heeft o.a. te maken met het sobere karakter van onze groep, en het feit dat we bijvoorbeeld zelf onze matten weer opruimen na de avond.


Rekeningnr. NL28INGB0003808318 tnv zengroep-moon heart-den bosch


Welkom!

 Webmaster: Matthias vd Ouden       

Ontwerp website+ illustraties: Wouter Bakker Copyright 2018